05 Mayıs 2017 Cuma

09.00-09.30: Kayıt ve açılış

09.30-10.30: Yakın gelecekte sağlık hizmetleri ve iletişim
Oturum Başkanı – Ahmet Emin Erbaycu
Sosyolog gözüyle – Hale Okçay
İletişimci gözüyle – Erkan Yüksel
Hemşire gözüyle – Füsun Terzioğlu
Doktor gözüyle – Erol Özmen

ARA

11.00-12.30: Hemşirelerde duyarsızlaşma mı, tükenme mi, merhamet yorgunluğu mu, sinizm mi?
Oturum Başkanı – Olcay Çam
Hemşirelerde Tükenmişlik – Olcay Çam
Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu – Ebru Akgün Çıtak
Hemşirelerde örgütsel sinizm – Sevgi Nehir Türkmen

ÖĞLE ARASI

13.30-15.00: Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon ve İletişim
Oturum başkanı – Mustafa Berktaş
TÜSKA Akreditasyon Sistemi – Keziban Avcı
TÜSKA Ulusal Hastane Akreditasyon Sürecinde Hastanelerle İletişim – Canan Cengiz
Akreditasyon Standartları Bağlamında Sağlık Hizmetlerinde İletişim – Demet Gökmen Kavak
Akreditasyon ve Paydaş İletişimi – Özden GÜDÜK
Güvenli ve Kaliteli Bakımın Önkoşulu: Hemşire-Hekim İletişimi ve İşbirliği – Gülseren Kocaman

ARA

15.30-16.30: Bir İnsan Davranışı Olarak İletişim
Oturum Başkanı – Erol Özmen
Bilişsel Davranışçı ve Şema Odaklı Yaklaşım – Arzu Erkan Yüce
Psikanalitik kuram – E. Oryal Taşkın
16.30-17.30: Kanserli hasta ve yakınlarıyla iletişim
Oturum Başkanı – E. Oryal Taşkın
Kanserli hasta ve yakınlarıyla iletişim – Özen Önen Sertöz
“Sizin Hiç Babanız Öldü mü?” – Levent Tokuçoğlu

Düzenleyen Kuruluşlar

Sponsor Kuruluşlar