06 Mayıs 2017 Cumartesi

SÖZEL BİLDİRİLER / Saat: 09.00-10.30

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR:
BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
Mahmut BELER, Hülya BAYBEK, Halil CEYHAN

TÜRKİYE’DE ÖĞRENCİ HEMŞİRELERDE EMPATİ DÜZEYİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
Halil CEYHAN, Hülya BAYBEK, Mahmut BELER

DA-DR-PDR YÖNTEMİYLE EBELERE VERİLEN EMPATİK İLETİŞİM EĞİTİMİNİN; EBELERİN İLETİŞİM, TÜKENMİŞLİK, DUYGUSAL ZEKA VE İŞ DOYUMU DÜZEYİNE ETKİSİ: BİR İZLEM ÇALIŞMASI
Songül AKTAŞ, Türkan PASİNLİOĞLU

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MERHAMET YORGUNLUĞU VE DUYGUSAL EMEK KULLANIMI İLE İLİŞKİSİ
Esra Han, Sevgi Nehir Türkmen, Erol Ozan

SAĞLIK MESLEK LİSESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİMDE EĞİTİMİN ÖNEMİ
Hülya SAVAŞ, Yasemin KAVAK, Birgül AKÇIN, Emine Gökçe TÜRK ÖZTÜRK , Ayşegül ERCİYAS, Hava YILMAZ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAŞANAN STRES ÜZERİNE BİR DERLEME
Elif ÖRSELOĞLU, Recep Enes ÇELİK, Sercan AKSU

YENİ MEDYADA SAĞLIK HABERLERİ: 2016 YILI HURRIYET.COM.TR SAĞLIK HABERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Zeliha KURBAN

SAĞLIK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA HEKİM-HASTA İLİŞKİSİ
Şenay ÖZTEMEL

2012-2017 YILLARI ARASINDA HEMŞİRELERİN İLETİŞİM VE İLETİŞİM BECERİLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK OLARAK İNCELENMESİ
Ekin Dila TOP, Feriştah SARI, Gökhan TURHAN, Burcu GÜNEŞ

ACİL SERVİSLERDE TRİAJIN ÖNEMİ
Melike DOĞAN TAŞKIN

SÖZEL BİLDİRİLER / Saat: 13.30-15.00

SAĞLIK İLETİŞİMİNDE KÜLTÜR
Nesrin AŞTI

İŞYERİ NEZAKETSİZLİK ÖLÇEĞİNİN HEMŞİRELER ÜZERİNDE TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ ÇALIŞMASI
Adalet KOCA KUTLU, Nurcan BİLGİN

FİZYOTERAPİSTİN HASTA VE SAĞLIK PROFESYONELLERİ İLE ETİK İLKELER ÇERÇEVESİNDE İLETİŞİMİ
Nuray KAYAK

KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(MANİSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÖRNEĞİ)

Mahmut BELER, Makbule BELER

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONLARINDA GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELLERİNİN
SAĞLIK OKURYAZARLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ)

Raziye DİRİ, Mahmut BELER, Neslihan YILMAZ, Makbule BELER

HASTANE YÖNETİMİNDE DİJİTAL EVRİM:
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ HIMSS 7 UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Meltem BAŞKURT, Gülgün ERDOĞAN TOSUN

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONLARINDA GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELLERİNİN EKİP İÇİ VE HASTA İLE OLAN İLETİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ)
Neslihan YILMAZ, Mahmut BELER, Raziye DİRİ, Makbule BELER

DUYGUSAL ZEKA: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL ZEKA FARKINDALIĞI
Emel CİHAN