Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiri Özeti için Son Gönderim Tarihi:  15 Nisan 2017

Özet Kuralları

  • Bildiri Türkçe olarak gönderilebilir.
  • Bildiri özetleri en fazla 300 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
  • Başlık, adı-soyadı (unvan yazılmaz), çalıştığı kurum eksiksiz olarak yazılmalıdır.
  • Özetin amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içermesi zorunludur.
  • Anahtar Kelimeler: en fazla 3 adettir.
  • Kaynakça; makalenin sonunda, çalışma esnasında yararlanılan kaynaklar, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır. Örnek: Türkdoğan O. “Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Kültürel Boyutları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:203, Yıl:35, Cilt: 102, Mart-Nisan 2013, s.9-45
  • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
  • Bildiriler, bilimsel kurulun belirlediği hakemler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrasında geri bildirimler, kongre sekretaryası aracılığı ile katılımcılara yazılı olarak yapılacaktır.
  • Gönderilen bildirilerin sözel ya da poster bildiri olarak sunulmasına Kongre Düzenleme Kurulu karar verecektir. Durum bildiriyi sunacak olana yazılı olarak bildirilecektir.
  • Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

Bildiriler Kongre sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sevgi Nehir Türkmen’in mail adresine (sevginehir2017@gmail.com) gönderilmelidir.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM KONGRESİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Sağlık hizmetlerinde iletişimi geliştirmeye yönelik nitelikli araştırmaları teşvik etmek amacıyla kongrede sunulan 3 araştırmaya ödül verilecektir.